Tiền gữi tiết kiệm?
24 November 2014, 02:03 PM
cho mình hỏi. vd mình gữi tiền tk vào ngân hàng là 1tr thời hạn là 1 tháng, vậy trong 1 tháng đó, mình có nhu cầu gữi tiền vào nữa có đc ko mọi người? nếu đc thì cách tính lãi là như thế nào?  
Answer
Votes: 14

Gửi đc nhưng không cộng vào số tiền đã gửi trước đó,tính lãi riêng
Meta Analysis
The question is short with little complexity. No real monetary issues are questioned, but the question tone is natural. The question isn't very well explained, but well formed.
The answer is short and a bit shallow. doesn't focus on cash, and the tone is tentative. The answer isn't very clear, but quite easy to comprehend.
Ask your question

About ProcessID
Our system crawl the web to find the best answers for questions about business & finance (credit, taxes, insurance, investing etc.)