Cần tiền tiêu dùng cuối năm?
24 November 2014, 12:04 PM
có ai biết nơi nào vay tiền không. tôi rất cần tiền để trang trãi... tôi chỉ có sổ Bảo hiểm xã hội đến cuối tháng 10 mới lĩnh khoản 50 triệu; bây giờ tôi chỉ muốn vay 10 triệu thôi ... ai biết chỉ giùm; ở thành phố HCM!  
Answer
Votes: 16

có rất nhiều dịch vụ vay nóng đó bạn tìm hiểu đi mỗi tội lãi cao
Meta Analysis
A long question with little complexity. No real monetary issues are questioned, and the tone of the question is very decisive. The question isn't very well explained, but well formed.
The answer is short and a bit shallow. doesn't focus on cash, and the tone is tentative. The answer isn't very clear, but quite easy to comprehend.
Ask your question

About ProcessID
Our system crawl the web to find the best answers for questions about business & finance (credit, taxes, insurance, investing etc.)