สถาบันการเงิน(ธนาคาร)ใดน่าเชื่...
13 November 2014, 09:08 PM
ถ้าอยากจะฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ควรใช้บริการของที่ใดที่มั่นคงที่สุด
ควรจะฝากประเภทใดดีที่สุด เพราะถ้าเป็นออมทร้พย์ ได้ยินมาว่า ถ้าดอกเบี้ยเกินสองหมื่นก็ต้องเสียภาษี เราควรฝากประจำแบบระยะสั้นที่ออกมาแข่งกัน เช่น 4 เดือน ได้ดอกเท่านี้ 8 เดือนได้ดอกเท่านี้ แต่ต้องเสียภาษี ควรฝากแบบใดดีกว่ากัน  
Answer
Votes: 46

ในวิชา Financial Management ที่ผมสอบตก เพราะอธิการคณะ ฯ
ได้เตือนผมแล้วว่า คนที่ไม่ได้จบ ป.ตรี ด้านบัญชีมา ไม่ควรลงทะเบียนเด็ดขาด

แต่ผมจำประโยคง่ายๆ จากอาจารย์ผู้สอน มาได้นิดหน่อย ประมาณว่า
บุคคลที่มีความรู้ เรื่องการบริหารเงิน (อย่างมืออาชีพ) เป็นอย่างดี
มักจะไม่พึ่งพาบริการรับฝากเงิน ของธนาคารใด ๆ

ถ้าคุณมีเงิน มากพอที่จะได้ดอกเบี้ยเงินฝาก มากกว่า สองหมื่น
ผมว่าคุณน่าจะฉลาด และเก่งกว่าผม หลายๆ เท่า

แต่ถ้าคุณคิดว่าผมฉลาดกว่า งั้นคุณลองเอาเงินของคุณมาฝากผม
ผมยืนยันว่า จะให้ดอกเบี้ยมากกว่าธนาคารทุกแห่ง
ทั้งนี้ เพราะว่าเวลาผมไปกู้ธนาคาร ๆ อย่างแน่นอนคิดดอกเบี้ยเงินกู้
ผมแพงกว่าที่คุณคิดอยากได้ จากธนาคาร อย่างแน่นอน อีกเหมือนกัน
Meta Analysis
The answer is short touching the topics: Financial, Management,. doesn't focus on cash, and the tone is tentative. The answer isn't very clear, but quite easy to comprehend.
The question is short with some complicated concepts. No real monetary issues are questioned, but the question tone is natural. The question isn't very well explained, and hard to understand.
Ask your question

About ProcessID
Our system crawl the web to find the best answers for questions about business & finance (credit, taxes, insurance, investing etc.)