สมมุตินะว่า เราต้องใช้เงิน เดือนละ30,000บาท?
13 November 2014, 09:08 PM
เราต้องใช้เงิน เดือนละ30,000บาท
และว่า ในแต่ละปีจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีก 15% อย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอด60ปี
จะต้องใช้เงินเท่าไร
ถามนี้เพียงว่า ถ้าไม่ได้ทำงานเลย จะต้องมีเงินครั้งแรกเท่าไร จึงจะพอใช้ถึงวันที่ตาย  
Answer
Votes: 36

แล้วจะตายเมื่อไหร่ คือมันเป็นโจทย์ที่หายไป
555 ต่วนมีนา
งั้นคำถามที่ 2. คิดเผื่อไหมว่าถ้าไม่ตายจะทำยังไง เพราะเกิดเงินต้น 61 - 70 ปีหมดหรือว่า มั่นใจมากว่าต้องตาย หรือจะมีลูกหลานไว้เลี้ยง ถ้ามีลูกหลาน ต้องย้อนกลับไปที่ เงินต้นจะพอไหม? เพราะความไม่แน่นอนของค่าเงิน
3. งานที่ทำ เงินเดือนที่ได้ ต้องเก็บกี่ปีถึงจะมีเงินขนาดเงินต้น แล้วเมื่อเก็บถึง เงินมันไม่เฝ้อแล้วหรือ?
4. แล้วจะกลายเป็นคนที่หาแต่เงินโลภมาก โกบโกยเหมือนนักการเมืองหรือเปล่า?
5. ถ้าคิดไปมากๆ จะถูกหาว่าโลภมาก หรืออยากมีอยากได้มากอีกหรือเปล่า?
6. คำถามที่ถามนี้ ไปฟังเขามาจากไหนหรือเปล่า? หรืออ่านหนังสือเล่มไหนมา?
Meta Analysis
The answer is short and insightful. doesn't focus on cash, and the tone is tentative. The answer isn't very clear, and quite hard to understand.
The question is short with some complicated concepts. No real monetary issues are questioned, but the question tone is natural. The question isn't very well explained, and hard to understand.
Ask your question

About ProcessID
Our system crawl the web to find the best answers for questions about business & finance (credit, taxes, insurance, investing etc.)