แขกปล่อยเงินกู้เขามีวิธีการจัด...
13 November 2014, 09:08 PM
แขกปล่อยเงินกู้เขามีวิธีการจัดการความเสี่่ยงอย่างไรไม่ได้โดนชักดาบ
- เขามีเอาหลักทรัพย์ลูกนี้มาเก็บไว้หรือไม่
- เขามีวิธีทวงหนี้อย่างไร เพื่อให้ได้เงินคืน สำหรับพวกลูกนี้ที่มีนิสัย เหนียวหนี้
- เขาคิดดอกเบี้ยอย่างไร  
Answer
Votes: 3

อาศัยความขยันมาเก็บเป็นรายวันลูกหนี้ก้อส... แต่เค้าให้ก้อไม่มากนะหลักพันต้นๆ ไม่เคยกู้แต่พอรู้มาบ้างเพราะไปกินก๋วยเตี...
Meta Analysis
The question is short with some complicated concepts. No real monetary issues are questioned, but the question tone is natural. The question isn't very well explained, and hard to understand.
The answer is short and insightful. doesn't focus on cash, and the tone is tentative. The answer isn't very clear, but quite easy to comprehend.
Ask your question

About ProcessID
Our system crawl the web to find the best answers for questions about business & finance (credit, taxes, insurance, investing etc.)