ชนะคดีแล้ว..ควรทำไง?
24 August 2014, 06:54 PM
ทำเรื่องอายัติเงินเดือนโดยให้ทางบริษัทที่จำเลยทำงานอยู่หักเงินแล้วส่งให้กรมบังคับคดี แต่ก็ส่งมาบ้างไม่ส่งบ้าง ปรึกษาทางกรมบังคับคดีก็แจ้งว่า ทำได้แค่ทำหนังสือเตือนให้แค่นั้น และจะเตือนให้ 2- 3เดือนครั้ง ไม่ส่งมาก้ถือว่าเป็นยอดในบัญชีว่าค้างแค่นั้น ถึงส่งทุกเดิอนก้ยังไม่ครบหนี้ที่มี(อีกประมาณ 5-6 ปีจำเลยก้จะเกษียรแล้ว) ตอนนี้กลุ้มใจมาก ไม่รู้ควรทำอย่างไรดี  
Answer
Votes: 8

คดีอยู่ระหว่างชำระหนี้โดยวิธีการอายัดเงิ... ยังมิใช่การชนะคดีและสิ้นสุดลงนะครับ เพียงแต่ให้โอกาสลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้แล้... แต่หากลูกหนี้ไม่กระทำตามคำสั่งศาลโดยเคร่... คุณอาจมีทางเลือกอื่นๆที่กฎหมายเอื้ออำนวย... หรือที่เขาเรียกกันว่าฟ้องเป็นคดีล้มละลาย... ควรปรึกษาทนายความที่ทำเรื่องเดิมของคุณว่... โชคดี
Meta Analysis
The question is short with some complicated concepts. No real monetary issues are questioned, but the question tone is natural. The question isn't very well explained, and hard to understand.
The answer is short and insightful. doesn't focus on cash, and the tone is tentative. The answer isn't very clear, and quite hard to understand.
Ask your question

About ProcessID
Our system crawl the web to find the best answers for questions about business & finance (credit, taxes, insurance, investing etc.)