Quyêt định sáng suốt?
24 August 2014, 06:54 PM
Điện thoại di động kêu, có một tin nhắn:
"Mình quyết định đi tỏ tình!"
Cô và anh là 2 người bạn tốt, nhưng cô vẫn thầm yêu anh.
"Ah… Vậy cậu phải cố gắng lên."
"Mình đang ở ngoài nhà cô ấy, nhưng không dám gõ cửa."
"Lấy hết dũng khí mà gõ cửa, mình cổ vũ cậu."
"Cậu nghĩ cô ấy có đồng ý không?"
"Mình không biết!"

Cô để điện thoại xuống, bất giác nước mắt rơi.
Điện thoại lại kêu, nhưng là cuộc gọi, cô nhấc máy lên nghe:
"Em mở cửa được không? Anh không dám gõ."  
Answer
Votes: 6

bạn nên tham khảo tại: tintuc.yeula.com/tintuc/the-gioi-...
Meta Analysis
A long question with some complicated concepts. No real monetary issues are questioned, and the tone of the question is very decisive. The question isn't very well explained, but well formed.
The answer is short and a bit shallow. doesn't focus on cash, and the tone is tentative. The answer isn't very clear, and quite hard to understand.
Ask your question

About ProcessID
Our system crawl the web to find the best answers for questions about business & finance (credit, taxes, insurance, investing etc.)